Navigation

Marija Bosančić
Faculty of Philology
University of Belgrade

The Woman Who Spoke Her Mind

Full text in Serbian only

Марија Босанчић
Филолошки факултет
Универзитет у Београду

Жена која није ништа прећутала

Савка Суботић (1834-1918) : жена која није ништа прећутала / Гордана Стојаковић. – Нови Сад : Академска књига, 2018. – 268 стр. : илустр. – ISBN 978-86-6263-213-5

Back to the top of the page