Navigation

Željka Janković
Faculty of Philology
University of Belgrade

A Gynocritical Canon

Full text in Serbian only

Жељка Јанковић
Филолошки факултет
Универзитет у Београду

Књиженствени канон[1]

Књиженствени град. Конституисање женског канона у српској прози 1990–2010 / Татјана Јовановић Крагујевац: ФИЛУМ, едиција Црвена линија, 2017 323 стр. ISBN 978-86-80796-10-9

Back to the top of the page