Navigation

Sofija NEMET
Faculty of Philology
University of Belgrade

10.18485/KNJIZ.2015.1.6
UDC: 821.111.09-31 Вулф В.

Overview article

WWI in Virginia Woolf’s The Voyage Out and Mrs Dalloway

Ten years passed between the publishing of Virginia Woolf’s first novel, The Voyage Out (1915), and Mrs Dalloway (1925). In the meantime, The Great War broke out, leaving nothing but unprecedented devastation behind. It is in this atmosphere that Woolf started her literary career, finishing her first novel just before the beginning of what was later to be called the First World War, bearing witness to the immediate pre-war ideology. On the other hand, in her later novels, she was to depict the indellible post-war consequences. One such novel, about the shell-shock effect, was Mrs Dalloway. The idea of this paper is to do a literary research into the pre-war atmosphere, and post-war consequences, depicted in the two novels by Virginia Woolf, аn author also known as a feminist-oriented pacifist. One of her best-known war-affected characters stands out in the world literature of our day – Septimus Warren Smith. It is through this character’s eyes that we are going to experience the horrors of the Great War. 

Keywords:

Virginia Woolf, war, shell shock, patriotism

Софија Немет
Филолошки факултет
Универзитет у Београду

10.18485/KNJIZ.2015.1.6
УДК: 821.111.09-31 Вулф В.

Прегледни рад

Тема рата у романима Излет на пучину и Госпођа Даловеј Вирџиније Вулф[1]

Између објављивања првог романа Вирџиније Вулф, Излет на пучину (1915), и објављивања романа Госпођа Даловеј (1925), прошло је десет година, током којих се догодио Први светски рат, оставивши за собом несагледиве последице по друштво и културу. У првом, такозваном предратном роману списатељке, уочавају се наговештаји рата, и кроз коментаре ликова се разоткрива идеологија која је британској нацији дуго била усађивана. У другом, послератном роману, могу се пак сагледати последице и трауме Првог светског рата. Основна идеја овог рада је да се прикаже стање свести јунака пре и после рата и да се укаже на драстичне последице које је рат за собом оставио. Још један циљ овог рада јесте да се укаже на критички став Вирџиније Вулф, проистекао из њеног наглашеног пацифизма.

Кључне речи:

Вирџинија Вулф, рат, траума, патриотизам

Back to the top of the page