Navigation

Željka ЈANKOVIĆ
Faculty of Philology
University of Belgrade

10.18485/KNJIZ.2015.1.19
UDC: 821.133.1.09-31 Лафајет М.М.
821.09(497.1)

Overview article

The Reception of the Novel La princesse de Clèves by Madame de La Fayette in the former Yugoslavia Area

This paper analyzes the reception of Madam de Lafayette’s novel La Princesse de Clèves (1678) in the literary criticism of the former Yugoslavia The first part of the paper furnishes general information concerning life and work of the novelist, as well as the translations of her most important novel in Serbo-Croatian. The main part of the work examines in chronological order its critical reception in monographs, prefaces, reviews and scientific articles in literary periodicals since 1912. The results of the research show that the critical responses to the novel are satisfactory in volume and in quality and mainly correspond to the opinion of the French critics, besides the fact that there has been a larger period without critical writings (in the last three decades of the 20th century) and despite the lack of the analyses based on more contemporary critical theories (such as the perspectives of feminist and gynocritical theories, which have existed in foreign literary criticism since the last decade of the twentieth century).

Keywords:

Madame de Lafayette, Princesse de Clèves, novel, critical reception, Serbo-Croatian literary criticism.

Full text in Serbian only

Жељка Јанковић 
Филолошки факултет
Универзитет у Београду

10.18485/KNJIZ.2015.1.19
УДК: 821.133.1.09-31 Лафајет М.М.
821.09(497.1)

Прегледни рад

Рецепција романа Принцеза Де Клев госпође Де Лафајет на простору бивше Југославије[1]

Предмет рада је рецепција романа Принцеза Де Клев (1678) француске књижевнице XVII века Мари-Мадлен де Лафајет, познатије као госпођа Де Лафајет, у књижевној критици на подручју бивше Југославије. У уводном делу дају се основни био-библиографски подаци o ауторки и преводној рецепцији код нас (преглед издања превода романа са именима преводилаца и аутора предговора), а затим се хронолошки анализира критички одјек. Прикупљена грађа обухвата монографије, научне чланке у зборницима и часописима, предговоре различитих издања превода романа, периодичне публикације од првог помена 1912. године до данас. На основу анализиране грађе закључено је да је свеукупна рецепција дела квантитативно задовољавајућа и садржински адекватна, упркос чињеници да постоји већи временски период (последњих тридесет година XX века) без критичког одјека и мањак приступа делу из угла новијих критичких теорија.

Кључне речи:

Госпођа де Лафајет, Принцеза Де Клев, роман, критичка рецепција, српско-хрватска књижевна критика

Back to the top of the page