Navigation

Nina SIRKOVIĆ
University of Split

10.18485/KNJIZ.2015.1.17
UDC: 821.111.09-31 Вулф В.
821.111.09-4 Вулф В.

Original scientific article

The critical reception of Virginia Woolf's art: androgyny as a world-view or esacape from reality?

The aim of this paper is to give an overview of literary works of Virginia Woolf, mostly of her novels and point to the influences and changes that inspired her modernist and feminist thought, resulting in recognition of her as a major female modernist writer of her age. The second part of the paper deals with the issue of androgyny, which is crucial in Woolf's artistic creation and is present in both her novels and her essays. Different critical approaches speak in favour of an androgynous spirit of this modernist writer, emphasizing complexity of her art.

Keywords:

Virginija Woolf, Bloomsbury, A Room of One's Own, Orlando, androgyny, modernism, feminism

Full text in Serbian only

Nina Sirković 
Sveučilište u Splitu

10.18485/KNJIZ.2015.1.17
UDK: 821.111.09-31 Вулф В.
821.111.09-4 Вулф В.

Оригинални научни чланак

Recepcija umjetnosti Virginije Woolf: androginija kao svjetonazor ili bijeg od stvarnosti?

Cilj ovoga rada je kroz pregled književnog stvaralaštva Virginije Woolf, mahom kroz njezine romane, ukazati na utjecaje i promjene koji su uvjetovali razvoj modernističke i feminističke svijesti kod ove spisateljice, ujedno i najznačajnije predstavnice modernizma. Drugi dio rada obrađuje pojam androginije, koja je ključna u recepciji umjetnosti ove književnice, te je prisutna kako u njezinim romanima, tako i u esejistici. Zastupljenost različitih kritičarskih stavova koji osvjetljavaju androgini duh Virginije Woolf sa različitih aspekata, ukazuju na višeslojnost njezinog umjetničkog izraza.

Кључне речи:

Virginija Woolf, Bloomsbury, Vlastita soba, Orlando, androginija, modernizam, feminizam

Back to the top of the page