Navigation

Julijana VUČO
Faculty of Philology
University of Belgrade

10.18485/KNJIZ.2015.1.21
UDC: 61:929 Поповић-Савић Ј.

Professional paper

Julka Popović MD – A Story about Entangled Destinies

This paper attempts to describe the life and work of Professor Julka Popović, born Savić (Tübingen 1901 – Belgrade 1985). It tells the story of her parents’ first encounter in Zürich, being born to parents with
different nationalities, multicultural and multilingual environment in which she grew up and went to school, specialization in phtysiology, hard times during the war and professional achievements of one of the first women who taught at the Faculty of Medicine, University of Belgrade.

Keywords:

Julka Popović, Faculty of Medicine, University of Belgrade, phtysiology

Full text in Serbian only

Јулијана J. Вучо
Универзитет у Београду
Филолошки факултет

10.18485/KNJIZ.2015.1.21
УДК: 61:929 Поповић-Савић Ј.

Стручни рад

Проф. др Јулка Поповић Савић – прича о испреплетаним судбинама[1]

У раду се описује животни и професионални пут проф. др Јулке Поповић, рођене Савић (Тибинген 1901 – Београд 1985). Приповеда се о сусрету њених родитеља у Цириху, рођењу у мешовитом браку, вишекултурном и вишејезичном миљеу одрастања и школовања, специјализацији из фтизиологије, тешким ратним данима и професионалним остварењима и делима једне од првих жена наставника на Медицинском факултету Универзитета у Београду.

Кључне речи:

Јулка Поповић, Медицински факултет у Београду, фтизиологија, Универзитет у Београду

Back to the top of the page