Navigation

A Rounded Opus

Нека то буде све / Милка Жицина. Прир. Радмила Гикић Петровић. – Београд: Службени гласник, 2014. – 206 стр. ; 20 цм. – (Библиотека Књижевни гласник. Колекција Гласови) ISBN 978-86-519-1815-8

Full text in Serbian only

Славица Гароња Радованац
ФИЛУМ
Универзитет у Крагујевцу

Један заокружен опус

Нека то буде све / Милка Жицина. Прир. Радмила Гикић Петровић. – Београд: Службени гласник, 2014. – 206 стр. ; 20 цм. – (Библиотека Књижевни гласник. Колекција Гласови) ISBN 978-86-519-1815-8

Back to the top of the page