Navigacija

Učesnici i saradnici

Na projektu Knjiženstvo, teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. učestvuju:

 • Dr Zorica Bečanović Nikolić, vanredna profesorka na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
 • Dr Aleksandra Vraneš, redovna profesorka na Katedri za bibliotekarstvo i informatiku.
 • Dr Slavica Garonja Radovanac, redovna profesorka na Katedri za srpsku književnost Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu.
 • Dr Dragana Grujić, docentkinja na Katedri za bibliotekarstvo i informatiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • Dr Biljana Dojčinović, redovna profesorka na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, rukovoditeljka projekta Knjiženstvo.
 • Dr Dunja Dušanić, docentkinja na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
 • Dr Gordana Đoković, docentkinja na Katedri za bibliotekarstvo i informatiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
 • Dr Vladimir Đurić, asistent na Departmanu za francuski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu.
 • Dr Dubravka Đurić, redovna profesorka na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum, Beograd.
 • MA Željka Janković, asistentkinja na Katedri za romanistiku, odsek za francuski jezik i književnosti Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
 • Dr Snežana Kalinić, docentkinja na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
 • Dr Ana Kolarić, docentkinja na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
 • Dr Magdalena Koh, vanredna profesorka na Univerzitetu "Adam Mickijevič" u Poznanju.
 • Dr Ivana Pantelić, istraživač na Institutu za savremenu istoriju u Beogradu.
 • Dr Slobodanka Peković, naučna savetnica u penziji, Institut za književnost i umetnost u Beogradu.
 • Dr Jelena Pilipović, vanredna profesorka na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
 • Dr Svetlana Tomin, redovna profesorka na Odseku za srpsku književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.


Na ovom projektu su saradnici bili:

 • Dr Slavko Petaković, vanredni profesor na Katedri za srpsku književnost sa južnoslovenskim književnostima Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
 • Dr Jelena Milinković, istraživač na Institutu za književnost i umetnost u Beogradu, Beograd.


Na projektu sarađuju stipendisti Ministarstva, MA Radojka Jevtić, MA Marija Bulatović i MA Višnja Krstić. 

Saradnice su bile i MA Milica Đuričić, MA Jelena Josipović, MA Damjana Petronijević.