Међународна конференција - Шта је књиженство?
Међународна конференција
Шта је књиженство?
Филолошки факултет, Универзитет у Београду

16. и 17. октобар 2015.

Књига сажетака
Програм конференције
Програм радионице
Изложба